Usługi saperskie

Kompleksowe oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

Usługi saperskie

Polskę można określić jako kraj najbardziej w Unii Europejskiej nasycony niebezpiecznymi powojennymi pozostałościami. Pomimo upływu siedmiu dekad od zakończenia działań wojennych, pamiątki burzliwej historii wciąż stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Co pewien czas słyszymy w mediach doniesienia o tragediach, spowodowanych przez pozostałości zalegających w ziemi lub wodzie środków bojowych. Każdy inwestor rozpoczynając inwestycję, powinien zadbać o bezpieczeństwo ludzi i pracującego sprzętu i pozbyć się zagrożeń związanych z czyhającą w ziemi i wodzie utajoną śmiercią.

W ramach usług saperskich oferujemy

Kompleksowe oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)

Prace z zakresu rozpoznania saperskiego prowadzimy na zlecenie inwestorów z całego kraju. Posługujemy się nowoczesnym sprzętem, który w rękach naszych fachowców z długoletnią praktyką, gwarantuje wysoką jakość oferowanych przez nas usług. Nie boimy się pracy w żadnym, nawet najtrudniejszym terenie.

Prace związane z oczyszczaniem saperskim obejmują lokalizację przedmiotów metalowych w gruncie, ich rozpoznanie pod względem zagrożenia, podjęcie i ewentualne niszczenie, bądź przekazanie niewypałów i niewybuchów do utylizacji jednostkom uprawnionym.

Oczyszczanie zbiorników wodnych z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych (PWiN)

W chwili obecnej jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych w Europie podmiotów prywatnych zajmujących się pracami saperskimi w wodzie. Prowadzenie prac powierzamy wyłącznie zawodowym nurkom I, II i III klasy. Dobór kadry prowadzimy w oparciu o rygorystyczny system kwalifikacji wewnętrznej – wszyscy nasi pracownicy mogą pochwalić się minimum 2-letnim doświadczeniem związanym z wydobyciem PWiN z obszarów wodnych. W większości są to byli żołnierze sił specjalnych, posiadający uprawnienia do wysadzania pod wodą.
Rozpoznanie terenu prowadzimy przy użyciu specjalistycznych magnetometrów morskich o bardzo wysokiej dokładności pomiarowej (magnetometry cezowe G-882 MARINE)

Prowadzenie nadzoru saperskiego podczas wykonywania prac ziemnych

Zdarzają się miejsca, w których ze względu na specyficzne ukształtowanie terenu lub występowanie infrastruktury zakłócającej pracę detektorów, przeprowadzenie wcześniejszego rozpoznania nie jest możliwe. W takich przypadkach proponujemy prowadzenie nadzoru saperskiego, polegającego na sprawdzaniu i oczyszczaniu terenu z przedmiotów niebezpiecznych, równolegle z prowadzonymi pracami ziemnymi, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo, zapewniając jednocześnie ciągłość inwestycji.

Opracowywanie ekspertyz i opinii saperskich

Przedmiotem opracowania jest ocena terenu, na którym planowana jest inwestycja, pod kątem występowania PWiN. Ekspertyza określa stopień zagrożenia obszaru występowaniem przedmiotów niebezpiecznych, wraz ze wskazaniem miejsc podwyższonego ryzyka. Opinia uwzględnia rys historyczny obszaru, wywiad środowiskowy i rozpoznanie saperskie.

Dlaczego warto nas wybrać?

Dzięki wykorzystaniu możliwości geofizyki jesteśmy jedynym zespołem w Polsce wykonującym prace w sposób dostosowany do światowych standardów.

Od wielu lat prowadzimy prace polegające na integracji różnych metod rozpoznania nieinwazyjnego z pracami saperskimi, co zaowocowało opracowaniem autorskiego systemu mapowania, zapewniającego wysoką skuteczność oczyszczania terenu, nawet z głęboko zalegających Przedmiotów Wybuchowych i Niebezpiecznych (PWiN).

Stosowane przez nas procedury pozwalają na sprawdzenie terenu pod kątem ilości obiektów mogących stanowić PWiN, przed rozpoczęciem inwestycji, dzięki czemu inwestor może precyzyjnie skalkulować koszty ich usunięcia. Dotyczy to zarówno lądu jak i wody.

Po zakończeniu prac wystawiamy certyfikat czystości terenu, przekazywany zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą, zawierającą zestawienie wykrytych, podjętych i unieszkodliwionych PWiN.