Nasz sprzęt

Sprzęt który wykorzystujemy podczas naszych działań

MAGNETOMETRIA / FERROMAGNETYKA

Morski magnetometr cezowy typu G-882 amerykańskiej firmy Geometrics

Morski magnetometr cezowy wykorzystujący metodę pompowania optycznego, jest to tzw. “torpeda”

Stosowany do wykrywania obiektów ferromagnetycznych, często potencjalnych obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (UXO). Pomiar pojedynczym magnetometrem jest możliwy holowanie go za jednostką na kablolinie ale najlepiej sprawdzają się zestawy złożóne z conajmniej 2 magnetometrów.

Zakres rejestracji:
20 000 – 100 000 nT

Maksymalny krok próbkowania:
20 Hz

Temperatura działania :
od – 35 °C do +50 °C

Zakres rejestracji altimetru:
do 9 000 m

Maksymalna głębokość pracy:
2 730 m

System złożony z 4 morskich magnetometów G-882 przymocowanych kabloliną do zdalnie sterowanego, holowanego urządzenia podwodnego ScanFish III Katria

System gradientowy – magnetometry przymocowane są do zdalnie sterowanego urządzenia podwodnego – ScanFish III Katria za pomocą kablolin. Urządzenie posiada funkcję „podążania za dnem”, która zapewnia utrzymanie zestawu pomiarowego na zadanej przez operatora odległości od dna.
System ma długość okołó 5 m i holowany jest za jednostką w odległości conajmniej 30 m.
Magnetometry umieszczone są co 1,75 m (podawana odległośc między nimi to 1,5 (+/- 0,3) ponieważ nie są zamontomane w “sztywnej” ramie.

Stosowany do wykrywania obiektów ferromagnetycznych, często potencjalnych obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (UXO). Wykorzytywany do pomiarów na otwartm morzu, w kanałach i portach, ze względu na długość zestawu pomiarowego nie może być stosowany w ciasnych i płytkich akwenach.

Zakres głębokości działania
5 – 400 m

Zalecana prędkość holowania:
4 – 6 kt

Szybkość zanurzenia/wynurzenia:
0 – 2 m/s

Dokładność pozycji pionowej:
0,2 m

Dokładność przechylenia:
0,5 °

Maksymalne nachylenie w trybie „podążania za dnem”:
20 °


TVG – System holowany złożony z 2 morskich magnetometów G-882 zamocowanych na sztywnej ramie

System gradientowy – magnetometry przymocowane są do sztywnej nieferromagnetycznej ramy w odległości 1,5 m. System holowany jest za jednostką – jest mniejszy i krótszy od nr2.

Stosowany do wykrywania obiektów ferromagnetycznych, często potencjalnych obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (UXO). Wykorzytywany do pomiarów na w kanałach i portach.

Zakres głębokości działania:
5 – 400 m

Zalecana prędkość holowania:
4 – 6 kt

Szybkość zanurzenia/wynurzenia:
0 – 2 m/s

Platforma – system pchany złożony z 2 morskich magnetometów G-882 zamontowanch na sztywnej ramie

Własnej produkcji system gradientowy – magnetometry przymocowane są do sztywnej nieferromagnetycznej ramy w odległości 1,5 m. Rama umieszczona jest w windzie utrzymującej się na powierchni dzięki zestawowi pływaków wypornościowych. System pchany jest przez jednostkę.

Stosowany do wykrywania obiektów ferromagnetycznych, często potencjalnych obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (UXO). Wykorzystywany do pomiarów w płytkich obszarach często przy nabrzeżu – między infrastruktutą portową, gdzie nie ma miejsca na pomiary systemami holowanymi.

Możliwość zanurzenia:
do 4 m


Magnetometr cezowy G-858G firmy Geometrics z dwoma czujnikami

Magnetometr cezowy wykorzystujący metodę popmowania optycznego. Zestaw gradientowy złożóny z 2 czujników – możliwość wykonywania pomiarów gradientu poziomego i pionowego.
*Posiadamy 2 zestawy, oraz własnej konstrukcji niemagnetyczny wórek pozwalający na jednoczesny pomiar 4 czujnikami.
**Oryginalnie jest to magnetometr ręczny.

Stosowany do wykrywania obiektów ferromagnetycznych, często potencjalnych obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego (UXO).
W pomiarach lądowych ale także wodnych- w bardzo płytkiej strefie przybrzeżnej.

Zakres roboczy:
20 000 nT do 100 000 nT

Szum: <0,008 nT

Dryfr temperaturowy:
<0,05 nT/ᵒC

Maksymalna częstotliwośc próbkowania:
10 Hz

Błąd kursu: <1,5 nT

Gradiometer FGM650/3 firmy SENSYS

FGM650 / 3 składa się z dwóch jednoosiowych magnetometrów typy fluxgate, które są ustawione pionowo względem siebie w odległości 650 mm. To wyrównanie pozwala na pomiary różnicowe, tłumiąc w ten sposób pole magnetyczne Ziemi i globalne zakłócenia. FGM650 / 3 to gradiometer (obliczający różnicę pionową) o standardowym zakresie pomiarowym ± 8 μ.

Znajduje zastosowanie w różnych powierzchniowych, podwodnych i otworowych systemach pomiarowych do wykrywania obiektów magnetycznych, pól interferencyjnych i sygnatur w ziemi.
FGM650/3 ze względu na dużą czułość jest delegowany głównie do badań archeologicznych ale doskonale sprawdza się też do poszukiwania obektów ferromagnetycznych.

Maksymalna wartość tła:
±75,000 nT

Zakres pomiarowy : ±8,000 nT

Deklinacja: ±5 nT

Rozdzielczość: <0.2nT

Stabilność: <1nT

Liniowość: <0.1%

MAGNETO® MX V3 z 5 sondami gradientowymi FGM650/3

System składa się z niemagnetycznej ramy i 5 sond gradientowych. Wózek posiada 2 przedłużenia dzięki czemu pomiar można wykonywać w 2 wariantach. Z rozstawieniem sond co 25 cm co zapewnia 1,25 m pokrycia podczas 1 linii pomiarowej i co 50 cm co odpowiada pokryciu 2,5 m.

Może być wykorzystywany do pomiarów lądowych i wodnych (zamocowany na nieferromagnetycznej łodzi) a także w trudnym terenie np. las – pojedyncza sonda.

Przy maksymalnej prędkości pomiarowej system rejestruje dane co 2 cm.
Aby osiągnąć dokładność pozycjonowania ± 1 cm dla każdego punktu pomiarowego MAGNETO® MX V3 jest wyposażony w RTK DGPS.

ROV z magnetometrem firmy SENSYS (dopiero budowany)
Podwodny zdalniesterowany robot wyposażony w kamerę i magnetometr.

Wykorzystywany w trudnodostępnych obszarach portowych – może być także wykorzystywany do oczyszczania terenu – razem z pracami nurkowymi.

BATYMETRIA (MBES)

Echosonda wielowiązkowa SeaBat T50-R firmy Teledyne Marine
-RESON-

Echosonda wykorzystuje fale elektromagnetyczne – system mocowany do burty – pomiary mogą być wykonywane nawet w trudnodostepnych i płytkich akwenach.

Dla zadań hydrograficznych. Wykorzystywany do pomiarów batymetrycznych – dostarcza dokładnych informacji o głębokości i morfologii dna akwenu. Stosowany przed pomiarami ferromagnetycznymi w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń i przeszkód dla sprzętu pomiarowego.
**Często wykorzystywany do poszukiwania wraków.
Stosowany przed pomiarami ferromagnetycznymi w celu wyznaczenia linii pomiarowych i określenia obszaru możliwego do pomierzenia.

Pracuje w zakresie częstotliwości od 190 do 420 kHz, co pozwala na poprawę wydajności pokosu i skrócenie czasu przeglądu w trudnych warunkach akustycznych.

SONAR BOCZNY/ SIDE SCAN SONAR (SSS)

Sonar boczny EdgeTech model 4125

System może być mocowany do burty lub holowany (pomiar często jest wykonywany razem z pomiarami MBES)

Wykorzystywany do obrazowania dna, dostarcz informacji o jego morfologii a także o obiektach znajdujących się na dnie akwenu lub częściowo wystających. Umożliwia podanie dokładnych wymiarów widocznych obiektów.
**Często wykorzystywany do poszukiwania wraków.
Stosowany przed pomiarami ferromagnetycznymi w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń i przeszkód dla sprzętu pomiarowego.

Częstotliwość: 600/1600kHz

Zasięg maksymalny:
120m dla 600 kHz, 35m dla 1600 kHz

Szerokość wiązki poziomej:
0.33° dla 600 kHz, 0.20° dla 1600 kHz

Szerokość wiązki pionowej: 50°

Rozdzielczość w poprzek trasy:
600 kHz: 1.5 cm, 1600 kHz: 0.6 cm

Głębokość pracy: do 200 m

Długość: 112 cm

Średnica: 9.5 cm

Użyty materiał: Stal nierdzewna

PROFILOWANIE SEJSMOAKUSTYCZNE/SUB BOTTOM-PROFILER (SBP)

Sub-Bottom Profiler Innomar SES – 2000 sixpack

System złożony z 6 transducerów, których konfigurację można modyfikować w celu uzyskania jak najlepszych wyników dla danego zadania.

Zastosowanie obejmuje wykrywanie przebiegu rurociągów i kabli, ograniczanie ryzyka na placach budowy na morzu lub badania archeologiczne. Dostarcza informacje o geologii ośrodka oraz pozwala wskazać większych rozmiarów obiekty położóne pod powierzchnią dna

Rozdzielczość – warstwy :
około. 1 cm / do 5 cm

ZHBM: Głębokoś operacyjna:
0,5 – 30 m

Penetracja osadów*:
do 20 m

SBM: Głębokoś operacyjna:
2 – 1000 m

Penetracja osadów*:
do 60 m *(w zależności od rodzaju osadu i poziomu szumu)

IMU / USBL

USBL iXBlue GAPS
Luki M7

System pozycjonowania USBL zmontowany zaburtowo poniżej łodzi. Dzięki 200 stopniowemu polu wykrywania rejestruje pozycję sprzętu pomiarowego nawet jeśli ten znajduje się wyrzej od USBLa – w płytkiej wodzie.

Dostarcza dokładnych informacji o pozycji urządeń/systemów pomiarowych – wykorzystywany ze wszystkimi systemami holowanymi.

Dokładność pozycjonowania:
0,06% odległości

Zasięg: 4000 m

Zasięg anteny (poniżej przetwornika):
200°

Temperatura pracy / przechowywania :
-5⁰C do + 35⁰C / -40⁰C do + 70⁰C

USBL Tritech MicroNav

System składa się z podmorskiego modułu MicronNav, powierzchniowego przetwornika USBL z integralnym kompasem magnetycznym i czujnikami nachylenia / przechyłu, modułu powierzchniowego Micron Nav 100 i oprogramowania operacyjnego pod kontrolą komputera.

System pozycjonowania USBL przeznaczony dla małych robotów podwodnych ROV/AUV.

Dokładność pozycjonowania:
0,02% odległości

Zasięg :
500 m w poziomie i 150 m w pionie

Zasięg anteny (poniżej przetwornika):
180°

Temperatura pracy / przechowywania: -5⁰C do + 35⁰C / -20⁰C do + 50⁰C°

GPS

Trimble SPS 855 i 851

Uzyskiwana pozycja wskazywana jest w stosunku do państwowego systemu odniesień przestrzennych i stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Wprowadzane poprawki RTK.

Odbiorniki GPS wykorzystywane przy wsztstkich typach pomiarów – dostarczają informacji o dokładnej lokalizacji anteny, która jest później przeliczana na pozycje poszczególnych urządzeń pomiarowych.

Odbiór sygnałów:
L1 C/A Code, L2C, L5C, L1/L2/L5 GLONASS Full Cycle Carrier

Ilość kanałów: 72

Dokładność H:
10mm+1ppm V:20mm+1ppm

Temperatura pracy/przechowywania
40°C to +65°C/-40°C to +80°C

Format poprawek:
RTCM 2.x, RTCM3.x, CMR, CMR+

Antena:
Zephyr Geodetic Model 2, L1/L2/L2C GPS, GLONASS


KONDUKTOMETR / GEOELEKTRYKA

Konduktometr CMD-Mini Explorer – Gf Instrument

Pomiar nie wymaga bezpośredniego kontaktu konduktometru z podłożem co sprawia, że metoda
ta jest mobilna i pozwala na wykonywanie pomiarów w różnych warunkach terenowych.
Konduktometr posiada 3 zestawy cewek zapewniających w wariancie HD (najczęściej wykorzystywany przez nas) pomiar od powierzchni do głębokości 0,5m, 1m i 1,5.

Badania elektromagnetyczne umożliwiają obserwację zmian przewodnictwa, a więc i oporności gruntu w zadanym interwale głębokości.
Możliwe jest wykrywanie większych obiektów ferromagnetycznych przede wszystkim jednak dostarcza informacji o geologii terenu, wyciekach wody lub zanieczyszczeń itp.

Przewodność pozorna: 1000 mS/m

Rozdzielczość: 0,1 mS/m

Stosunek w fazie:
± 80 ppt, rozdzielczość 10 ppm.

Dokładność pomiaru: ± 4% przy 50 mS / m.

Stabilność temperaturowa:
lepsza niż 0,1 mS/m/°C

Mierzone wielkości:
Przewodność pozorna w mS / m.
Stosunek fazowy w ppt (podatność magnetyczna).

GEORADAR (GPR)

Georadar ProEx szweckiej firmy MALA GeoScience z 3 ekranowanymi antenami o częstotliwości sygnału: 250, 500 i 800 MHz.

Metoda ta należy do grupy metod radiofalowych. Aparatura pomiarowa składa się z jednostki
centralnej, anteny nadawczej i odbiorczej, komputera zewnętrznego oraz anteny GPS,
odpowiedzialnej za pozycjonowanie.
Słabo sprawdza się w ośrodkach dobrze przewodzących np gliny.
Metoda posiada szerokie zastosowanie. Od wykrywania obiektów antropogeniczngo pochodzenia, wycieków, stref silnie zawodnionych, zbrojeń w ścianach betonowych, krypt, zakpoanych szybów górniczych, badania geologii, aż po wykorzystanie w kryminalistyce. Musi być wystarczający kontrast własności elektrycznych pomiędzy celem poszukiwań a otoczeniem.
Parametry pomiarowe zależą głównie od anteny i typu ośrodka geologicznego.

SKANER 3D

Skaner Riegl VZ-400
Laser 3D

Naziemny skaner laserowy 3D zapewnia pozyskiwanie danych z wysoką prędkością przy użyciu wąskiej wiązki lasera podczerwieni i szybkiego mechanizmu skanowania. Umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych i zapewnia zdolność wielokrotnego powrotu sygnału.

Otrzymujemy model 3D – wykorzystywanie:
Pomiary architektury i elewacji budynków
Dokumentacja archeologiczna i dziedzictwa kulturowego
Modelowanie miasta
Pomiar tunelu
Inżynieria lądowa
Morfologia terenu

Zasięg: do 600m przy laserze klasy 1

Pole widzenia: do 100° x 360°

Pozyskiwanie danych z prędkością do 122,000 jedn./sek

Zdolność wielokrotnego celowania

Zdolność precyzyjnych pomiarów w niekorzystnych warunkach środowiskowych

Wbudowane czujniki wychylenia i pion laserowy