Badania termowizyjne

Za pomocą specjalistycznej kamery termowizyjnej

Zastosowanie

Wysokie, stale rosnące ceny energii coraz częściej zmuszają nas do ograniczania kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń. Najlepszym sposobem by tego dokonać, bez pogarszania komfortu cieplnego w naszych domach, jest zatrzymanie ciepła, które bezpowrotnie ulatuje do atmosfery. Powodem, dla którego znaczne ilości ciepła uciekają z naszych domów i mieszkań są wady izolacji termicznej oraz wady instalacji (wentylacyjnych, grzewczych). Jak szybko, nie narażając się na koszty zidentyfikować problem? Według nas najlepszym rozwiązaniem jest badanie kamerą termowizyjną. Badanie takie, w ciągu zaledwie kilku godzin, pozwala ocenić stan izolacji termicznej, szczelność stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji: grzewczych, wodnych, wentylacyjnych.
Wybrane zastosowania termowizji w budownictwie
Wykrywanie pęknięć rur i nieszczelności instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz lokalizacja przebiegu instalacji.
Wykrywanie zbrojeń w betonie po uprzednim indukcyjnym nagrzaniu.
Wykrywanie nieszczelności przewodów kominowych.
Ocena poprawności wykonania prac remontowo-budowlanych.
Lokalizacja strat ciepła w instalacjach grzewczych (np. braki w izolacjach przewodów).
Ocena poprawności pracy kolektorów słonecznych, ogrzewania podłogowego.
Ocena stanu izolacji cieplnej budynków i mieszkań, lokalizacja mostków termicznych, ocena stanu stolarki okiennej i drzwiowej.
Ocena jakości stolarki okiennej i drzwiowej (ponadnormatywne mostki termiczne na styku szyb z ramą okienną, obecność argonu w pakietach szybowych).
Identyfikacja zawilgoceń w ścianach, stropach, podłodze zanim pojawi się grzyb – kamera wychwytuje to co jest niewidoczne dla ludzkiego oka albo np. zamalowane farbą.

Na jakim etapie wykonać badanie kamerą termowizyjną?

NA ETAPIE PROJEKTOWANIA TERMOMODERNIZACJI
Otrzymamy informacje o aktualnym stanie budynku i miejscach wymagających szczególnej uwagi.
PO ZAKOŃCZENIU TERMOMODERNIZACJI
W celu sprawdzenia jakości wykonanych prac. Warto poinformować ekipę remontową, że planujemy przeprowadzenie takiego badania, dzięki czemu możemy się spodziewać szczególnej staranności przy wykonywaniu zlecenia. Raport z badania kamerą termowizyjną stanowi istotny argument w przypadku składania reklamacji, w sporach między wykonawcą a inwestorem.
PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI Z RYNKU WTÓRNEGO
Badanie termowizyjne pokaże ukryte wady, niewidzialne ludzkim okiem (np. zawilgocenie świeżo zamalowanych ścian). Kwota przeznaczona na badanie termowizyjne może okazać się niewielka w porównaniu z kosztem przeprowadzenia generalnego remontu domu, bezpośrednio po jego zakupie.

Przykłady badań termowizyjnych

Badania wykonujemy za pomocą specjalistycznej kamery termowizyjnej, renomowanego producenta – firmy FLIR. Co więcej, wykorzystując bezzałogowe drony, będące w naszym posiadaniu, możemy wykonywać rozpoznanie z powietrza. Sporządzana przez nas dokumentacja termiczna obiektów zawiera liczne zdjęcia wraz z opisem i interpretacją.