Metoda magnetyczna

Metoda magnetyczna opiera się na pomiarze natężenia pola magnetycznego

Badanie magnetyczne

na czym polega?

Metoda magnetyczna opiera się na pomiarze natężenia pola magnetycznego, a zmiany jego wartości świadczą o zmianie właściwości magnetycznych w badanym ośrodku geologicznym, dzięki czemu można oznaczyć interesujące nas obiekty. Pomiary magnetyczne prowadzone mogą być w wersji naziemnej, lotniczej oraz hydromagnetycznej – z powierzchni wody. Magnetometria jest stosowana w zagadnieniach regionalnych (np. rozpoznanie struktur magmowych), jak i bardziej lokalnych czy nawet inżynierskich (odnajdywanie niewybuchów). Ma zastosowanie również w zagadnieniach archeologicznych, do oznaczania palenisk czy kurhanów.

Zastosowanie

Wykrywanie niebezpiecznych materiałów wybuchowych (niewybuchów i niewypałów)

Lokalizowanie podziemnych obiektów: metalowe zbiorniki, rury wodno-ściekowe

Rozpoznanie głębokiego podłoża dla poszukiwań naftowych
Badania dla archeologii
Rozpoznanie tektoniki podłoża magnetycznie czynnego
Monitoring osuwisk
Poszukiwanie surowców mineralnych
Badanie i rozpoznawanie wysadów solnych
Lokalizowanie zakrytych wysypisk odpadów