Badania geofizyczne

Bez naruszania gruntu oraz istniejącej infrastruktury

Badania

Wykonujemy kompleksowe badania geofizyczne dla celów geologii inżynierskiej i geotechniki – zarówno na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego jak i wodnego; hydrogeologii i ochrony środowiska, w tym dla rozpoznania i monitorowania zagrożeń środowiska wodno-gruntowego; dla potrzeb archeologii i kryminalistyki.

Jakie badania wykonujemy

Badania geofizyczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych
Badania geofizyczne dla potrzeb inżynierii transportowej
Badania skarp i osuwisk
Nieinwazyjne badania archeologiczne
Badania skażeń gruntów i wód podziemnych
Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych
Badania wałów przeciwpowodziowych i zapór

Dlaczego warto?

Oferowane przez nas badania prowadzone są bez naruszania gruntu oraz istniejącej infrastruktury. Zastosowanie metod geofizycznych umożliwia rozpoznanie przypowierzchniowej budowy geologicznej bez konieczności wykonywania kosztownych i czasochłonnych wierceń. Pozwala na śledzenie zmian parametrów fizycznych zarówno w profilu pionowym, jak i poziomym, zapewniając ciągłość danych (z odwiertów uzyskiwane są tylko dane punktowe).

Oferta

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru metod pomiarowych oraz fachową pomoc przy projektowaniu prac. Wykonujemy pełen zakres usług geofizycznych od prac terenowych, łącznie z pomiarami geodezyjnymi, przez opracowywanie danych, aż po przekazanie zamawiającemu raportu zawierającego kompleksową interpretację geologiczno-geofizyczną wraz z wizualizacjami (mapy, przekroje itp.).

Metody badań geofizycznych

Doświadczony zespół geofizyków i pełen asortyment nowoczesnych urządzeń pomiarowych, pozwala nam na wykonywanie badań geofizycznych metodami:

METODA
GEORADAROWA

METODA
ELEKTROOPOROWA

METODA
MAGNETYCZNA

METODA
ELEKTROMAGNETYCZNA

METODA
SEJSMICZNA

METODA
GRAWIMETRYCZNA