Badania archeologiczne

Nowoczesna aparatura pomiarowa

Archeologia

Specjalizujemy się przede wszystkim w nieinwazyjnych badaniach archeologicznych. Metody nieinwazyjne, które wykorzystujemy w archeologii, pozwalają nam pozyskać maksymalną ilość informacji bez ingerencji w substancję zabytkową. Dysponujemy nowoczesną aparaturą pomiarową i dokumentacyjną, która pozwala nam na prowadzenie badań w niemal każdych warunkach terenowych, skracając dodatkowo czas ich trwania.

W ramach działalności archeologicznej oferujemy

Kompleksowe, nieinwazyjne badania archeologiczne

Badania wykonujemy metodą georadarową, elektrooporową, magnetyczną oraz sejsmiczną.

Posługujemy się najwyższej jakości sprzętem, pozwalającym pozyskać dane na temat zasięgów i rodzajów stanowisk archeologicznych. Wykonujemy prospekcje przedinwestycyjne w każdym terenie, a także badania obiektów architektonicznych takich jak np. zamki czy kościoły, w których jednocześnie prowadzimy działania weryfikacyjne przy pomocy odwiertów i badań kamerami endoskopowymi.

Skaning laserowy

W archeologii, badania w oparciu o technologię LIDAR zyskały w ostatnim dziesięcioleciu ogromną popularność. Technologia ta stosowana jest przez nas nie tylko do poszukiwania nowych stanowisk archeologicznych o zachowanej formie krajobrazowej, ale służy także do monitorowania stanu stanowisk już znanych. Jest również niezwykle przydatna podczas planowania działań konserwatorskich. Posiadane przez nas urządzenia pozwalają na pozyskanie danych bazujących na niespotykanej w komercyjnym skaningu laserowym gęstości oraz dokładności.

Skanowanie 3D

Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji cyfrowej, w szczególności modelów 3D, zarówno zabytków architektonicznych jak również odkrywek archeologicznych, a także obiektów podziemnych takich jak sztolnie czy jaskinie. Niewątpliwą zaletą tej metody dokumentacji jest szybkość oraz ogromna precyzja.

Fotogrametria

Pomiary na podstawie zdjęć wykonujemy zarówno w odniesieniu do obiektów architektury jak również odkrywek archeologicznych. Ten rodzaj dokumentacji optymalizuje czas prac dokumentacyjnych jak również pozwala na szczegółowe analizy obiektów zabytkowych już po zakończonych badaniach.

Fotografia lotnicza

Za pomocą bezzałogowego statku powietrznego wykonujemy zdjęcia lotnicze stanowisk archeologicznych. Tego typu dokumentacja może posłużyć do opracowywania na ich podstawie np. ortofotomap. Oferujemy także interpretacje zdjęć lotniczych pod kątem poszukiwania ewentualnych stanowisk archeologicznych oraz określania ich zasięgów.

Dokumentacja audiowizualna

Na prośbę naszych klientów wykonujemy także dokumentacje w formie plików wideo. Przygotowujemy gotowe do opublikowania na stronach www lub mediach społecznościowych materiały audiowizualne. Mogą one być również wykorzystywane podczas różnego rodzaju prezentacji lub konferencji.

Badania archeologiczne tradycyjnymi metodami

Wykonujemy nadzory archeologiczne, badania sondażowe, kwerendy archeologiczne oraz historyczne. Prowadzimy kompleksowe usługi, od prac przygotowawczych przez badania terenowe aż po opracowania wyników naszych działań.