Zatopiona amunicja, a zwłaszcza amunicja chemiczna była postrzegana jako problem polityczny. Spowodowane było to kwestiami związanymi z odpowiedzialnością prawną.

Powszechnie akceptowana zasada „Zanieczyszczający Płaci” (z ang. Polluter Pays) jest już w użyciu od IX wieku, ale jej stosowanie formalne to historia najnowsza. Obecne akty prawne datowane są na lata dziewięćdziesiąte dwudziestego wieku, chociaż wywodzą się ze starszych uregulowań. Ponadto, do lat siedemdziesiątych, gdy weszła w życie konwencja Londyńska o zapobieganiu zanieczyszczenia mórz, topienie amunicji było zupełnie legalne. Poza tym, należy pamiętać o żelaznej kurtynie – unikano rozmów o zatopionej amunicji, aby nie podrażniać sytuacji wschód- zachód. Dotyczyło to zarówno badań naukowych jak i działań administracyjnych. Amunicja była tabu.

Link do pełnej wersji artykułu tutaj