fot. materiały operacyjne 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

Prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) skierowali do Premiera RP Mateusza Morawieckiego apel dot. pozostałości wojennych zatopionych w obrębie polskich obszarów morskich.

– Do tej pory, a minęło już 75 lat od zakończenia II wojny światowej, nie została przeprowadzona dokładna inwentaryzacja polskiego dna morskiego – nie rozpoznano dokładnej liczby, miejsc, stanu oraz rodzaju materiałów niebezpiecznych. Nie przeciwdziałano zlokalizowanym zagrożeniom powodowanym przez wraki z paliwem i bronią chemiczną – mówi Jacek Karnowski, Prezes Rady OMGGS.

Wg. szacunków Najwyższej Izby Kontroli na polskim dnie Bałtyku spoczywa 400 wraków, z czego około 100 w samej Zatoce Gdańskiej. Razem z wrakami zatopiona została broń chemiczna, np. iperyt i sarin. Postępująca korozja wraków i amunicji chemicznej powoduje przedostawanie się niebezpiecznych substancji do wody.

– Już teraz coraz intensywniejsze i dłuższe sztormy powodują, że na plażach pojawiają się substancje niebezpieczne z wraków statków. Nie pozostaje to bez wpływu na zdrowie i życie mieszkańców gmin i powiatów nadmorskich oraz turystów wypoczywających nad morzem, a także na środowisko wodne strefy przybrzeżnej oraz na jej bioróżnorodność – mówi Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu ZMiGM.

Samorządowcy OMGGS zaapelowali do Premiera RP o:

  • szczegółową inwentaryzację miejsc zatopienia broni chemicznej (bojowych środków trujących), takich jak iperyt i sarin,
  • opracowanie sposobów wydobycia i neutralizacji broni chemicznej,
  • wybudowanie i wyposażenie wielozadaniowego statku specjalistycznego m.in. do wydobywania broni chemicznej i produktów ropopochodnych oraz do zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Link do pełnej wersji apelu tutaj