1. Rozwiązanie problemu broni chemicznej,
2. Rozwiązanie problemu paliwa we wrakach,
3. Rozwiązanie problemu niedotlenienia morza bałtyckiego.